Scopul proiectului este de a analiza efectele îmbunătăţirii capitalului social creat de organizaţiile non-profit.

 

Prin activităţile lor în domeniul social (servicii sociale pentru oameni) organizaţiile non-profit creează reţele stabile în relaţiile dintre toţi cei implicaţi (beneficiarii serviciilor, consiliile locale, întreaga comunitate locală), contribuind la creşterea efectelor politicilor sociale existente şi, în colaborare cu consiliile locale, de a crea un nou sistem de asistenţă socială locală.

 

Instrumentul metodologic utilizat de către proiect pentru atingerea obiectivului este activitatea de cercetare: modalitatea de operare a patru organizaţii neguvernamentale vor fi obiectul unei analize comparative şi a unui studiu care are drept scop dezvoltarea unui instrument metodologic prin care să fie evaluate noile politici sociale şi pentru elaborarea unor propuneri de a crea sisteme de asistenţă socială care ar îmbunătăţi rolul capitalului social.

 

În proiect sunt implicate trei state europene: Italia, Spania şi Romania. Activitatea de cercetare se desfăşoară în trei contexte locale: Roma, Madrid şi Targu Mureş.

 

Proiectul Value este finanţat de Comisia Europeană – Directoratul General pentru Muncă, Probleme Sociale şi Şanse Egale.